MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

Produktionslandskapets möjligheter

I Öresundsregionen finns ca 850 000 hektar odlad mark. Med dagens jordbruk kan det försörja 3,5 miljoner människor.
Köttproduktion föder 1 person per ha => 850 000 människor
Blandad vegetarisk produktion (spannmål, rotfrukter, ärt- och bönväxter) föder 20 personer per ha =>17 miljoner människor

100 mile diet = local eating for global change
refers to the buying and eating of food that has been grown, manufactured or produced entirely within a 100 mile radius of the home of the person who will be consuming the food.

Det producerande landskapet

Ett hårddrivet jordbruk, så som det till stor del föregår i Skåne och på Sjælland i dag, är ett hot mot biodiversitet, och påskyndar jorderosionen och förorensningen av sundet. En stark ökning i kunskap om och efterfrågan på ekologisk mat är en positiv stimulans för omläggning till ekologiska driftsformer och fokus på en mer bärkraftig och varierad matproduktion.
I ett framtidigt miljöperspektiv kommer de producerande landskapen få ett förnyat fokus både som mat- och energiproducenter. En reducerad tillgång på fossilt bränsle kommer att öppna för en lönsam produktion av energibränsle i en helt annan skala än idag. En omfördelad produktion av den här typen förutsätter en radikal omläggning av jordbruksproduktionen, från väsentlig köttproduktion till en större del proteinrik vegetarproduktion.

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre