MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

ekokorridorer
rehabilitering av naturlandskap ger sammanhängande naturnätverk

Jordbrukets randzoner förändras och sammanbinds med varandra och med existerande naturområden primärt längs våtmarks-, å- och bäckstrukturer
Dessa strukturer blir utvecklingsgrund för framväxt av vatten-  äng-, busk- och skogbiotoper som bildar naturnätverk

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre