MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

EN DIALOG MELLAN HANDLINGSRUM
-den tänkande planen

“A credible map of sustainability has yet to be drawn,
but there can be no doubt that other aspects already
trailed and trialled have run out of whatever credibility
they had” (Ábalos)

Mosaïc::region handlar om att upptäcka och värdesätta, - det handlar om hur landskapet måste upptäckas igen och igen, och hur planen kan förbereda de framtider vi ännu inte vet något om. Det handlar om en metod och en struktur som öppnar upp i stället för att framställa färdiga bilder, och det handlar om att skapa handlingsrum där de stora framtidsutmaningarna är möjliga att lösa.

Alla vet att den utveckling av konstant växt av förbruk av landskap och resurser som försiggår, inte kan fortsätta på samma vis (Danmark t.ex. förbrukar dubbelt så mycket resurser per person som landet kan producera). Samtidigt vet vi att de mekaniska hastighetsstrukturerna, och särskilt det bilbaserade samhället, står inför en logistisk brytning, och att ett nytt nätverk måste utvecklas. Tanken om detta kan ses som en prefiguration (Beaudrillard/Nouialles), och vi kan så sett se det nya metronätverket och (tåg)förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingør som en begivenhet som “redan är”. Stationerna på denna snabbtågsförbindelse är platser där alla hastigheter möts, och de kan ses som observationsposter i ett landskap i ändring – som portar, öppningar, till en ny stad och landskapsförståelse, som vi därför undersöker brett. Metroringen med det nya hastighetsnätverket skapar portar till 2040 och vidare framåt i tidens rum. Stationerna ger oss möjlighet att vända tillbaka från en resa i tid, och upptäcka vad vi funnit.

Vår hänsikt är att “använda det som kommer inom räckvidd” (Deleuze). Genom en hyperkartläggning av det supernormala svarar undersökningen med en elastisk och utvecklande strategi, där det sårbara först och främst beskyddas genom offensiva interventioner, och inte primärt genom avgränsningar.

Sårbarhetskartläggning är en bricka i vår anti-generiska tänkning där mångfald och diversitet är avgörande, och där mosaikens unika styrka ska odlas och förädlas. Självsagt gäller detta för att bevara och styrka en mångfaldig natur, men det gäller likafullt de sociotoper som av olika grunder är utsatt för ekonomisk och politisk press och omdanning – i båda fallen gäller att förstärka genom att länka samman och öppna för nya möjligheter, snarare än att konservera. Det sker en gentrifiering över hela världen, där städernas och regionernas egenart genomgår en nästan omärklig omdanning mot det generiska och det enkelriktade. Städernas mångfaldiga livsutveckling är kanske mer utrotningshotat än vi tror.

“It is important to identify the lacks in representation, what and who is/are not represented, and to not only make them visible, but to use this opportunity as creative potential to benefit previously invisible actants” (Hillier).

Mosaik-betraktningarna räddar inte ett försvinnande landskap men försöker skapa nätverk för det kommande, och så sett laddas landskapet med ny energi.

Øresundsregionen i ett globalt perspektiv har en unik position av kunskap, kultur och produktion, och en unik möjlighet att redefiniera sin framtid. Sundet är det som förbinder, och regionens kust och stränder kommer under de nästa decennierna bli en av de största utmaningarna i det politiska kunskapsrummet. Regionen är ett kustlandskap; skapat och påverkat både av natur och människa, och är på många vis ett symptom på regionens tillstånd, och en symbol på regionens framtid. Den livsstil och den politiska vilja som utvecklas de kommande åren kommer att vara avgörande för regionens succé.

Mosaïc::region är ett assemblage av mångdimensionella brickor där var bit kan utforskas och utvecklas. Varje bricka är en tvåvägs projektion av globala fenomen och tillstånd i ett lokalt landskap. En viktig del av projektet är en idéuniversum av inbjudna experter, arkitekter, landskapsarkitekter, journalister, forskare och fotografer. Våra experter representerar en kritisk blick på metoden och regionen i andan av mosaikens struktur och strategi – och är en inbjudan till att börja på den öppna process som kan föra Øresundsregionen mot och bortom 2040.

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre