MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

Små kulturers dynamik
Forskningen på prematura barn i Lund är världsledande, en liten referanskultur i dialog med ett nät av andra prematura kulturer.
Denna minikultur gör sitt för att öka befolkningsväxten i Øresund, i en samtidig dialog med den ledande forskningstidskriften ’Pediatrics’. Den lilla kulturen Konstakademin i Malmö har allierat sig med en handfull ’state of the art’-konstscener globalt, och växer sig ut ur pre-stadiet. Den multikulturella ungdomsrörelsen i København är ute varje torsdag för att försvara och utveckla den lilla sårbara biotopen ’ungdomshus’. Försöken på normalisering av Christiania har som avsikt att leda denna tidigare attraktion in i det försvinnande landskapet. I regionens inflyttarförebild Malmö, går ett universum av små kulturer ut i stadslandskapet efter fredagsbönen i moskén – och blir till något annat än överbyggningen. Mosaiken Metro-polens kvalitet är de små kulturernas värld och deras nät av korsningar lokalt och globalt. Men gränsdragning och avstånd till små (sårbara) kulturer dominerar den större politiska bilden i metropolen. Om gränsen mellan två länder ska utmanas, så är inlevelsen i de små kulturernas diversitet, det att förstå deras dynamik, den politiska utmaningen.
När COP-15 lanserar ’hva vi må forstå og hva vi må gjøre’ år 2009 så är det energin och begåvningen i stadsbiotoperna, deras drivkrafter, som kan avteckna en trovärdig karta över en bärkraftig Metro-pol, i en ny prematur situation.

Sociala och ekologiska ändringsbilder
Städerna är under press från ekonomiska, sociala och miljömässiga ändringskrafter. Det är ett mål att städerna ska kunna upprätthålla en mångfald i livsformer, och samtidigt kunna motstå den gentrifiering som tenderar till att homogenisera städernas olika sociotoper. Samtidigt måste städerna utsättas för nya och nödvändiga ekologiska experiment för att kunna möta de varslade miljömässiga och klimatiska förändringarna. Dessa undersökningar kan ses som prefigurationer av experiment och ändringar som städerna står inför.

 

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre