MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

METROPOLIS
Den inneboende informationen om det som kan förbinda de två kusterna får ett nytt lyft med ‘det varslade logistiska sammanbrottet’. Begivenheten Metroringen påverkar nu tankarna redan innan den uppstår. Ringen förskjuter trafikbilden från bil till snabbtåg. Denna tillsamman med ett nytt, högt utvecklat nätverk av gång-, cykelbanor och annan kollektivtrafik är det normala år 2040. Nya stads- och landskapsformationer är utvecklade av den avancerade arkitekt- och planläggarmiljön i Øresund. Med världens ögon riktade mot København år 2009 i samband med COP-15 och ett ‘nytt Kyotoavtal’ underskrivet, blir Metroringen Øresunds bärkraftslogo på den ‘trovärdiga karta som återstår att uppritas’. Alla små och stora samhällen är stadsdelar i Landskapsmetropolen och Metroringen öppnar för urban korsprogrammering i stadnätet tvärsöver gränser, allt kan äga rum överallt. Metroringen är en egen upplevelsesvärld och blir i sig själv en företeelse med egna ritualer - ett eget språk. ‘Jag får inte mina kickar i København längre’ kan bli resultatet av nya diversiteter i stationslandskapet. Lätt förflyttning, och en dag på stranden, är goda hjälpare

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre