MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

Cykelkulturens nätverk
I Öresundsregionen finns en struktur av små och mellanstora vägsystem och cykelvägar som binder samman hela regionens nät av platser och händelser. Ut ur denna struktur lyftes det upp ett nytt överordnat och prioriterat nät av cykelvägar. Stationerna binds samman av detta system som igen glider over i metrons höghastighetsnät.  Det hela bildar en rhizome-struktur av olika riktningar och olika hastigheter.

Cykelnätet / nya hierarkier
Den uppenbara vinsten av ökat cykelanvändande är en förbättring av folkhälsan och en förbättring av miljön. En annan faktor är öppningen av ett nytt socialt nät som görs tillgängligt genom cykelns hastighet och räckvidd. Cykeln öppnar för att använda staden i nya strukturer och mönster än vad som är möjligt med bil och som gående.

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre