MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

Flytande Amager

Utsagorna som laddar Amagers möjliga framtidiga skickelse är hämtade från København Universitets informationskanaler. Skov & Landskaps strategi 2008-2011 säger något om ambitioner som ska formulera det kommande landskapet:
”Den overordnede vision er at have det bedste, sammenhængende program for forskning, undervisning og formidling for det 21. århundredes forvalter av skov og natur samt by og landskap. Målet er at fremme en bæredyktig udvikling.”
COP-15 i København 2009 är fortsättningen på Kyoto/Bali. Den annonserade logistiska brytningen i trafiknätet kan lyfta Metroringen i Øresund upp till en möjlig global symbol, en bricka i en trovärdig karta över bärkraft. Den är bärare av många positiva signaler.
En signal är att det snart görs den upptäckt att landskapsmetropolen Øresund består av en rad ”stadsdelar”. Roskilde-fältet, Helsingør/Helsingborg, Lund, och en rad områden som nu är ute ur strålkastarljuset, blir laddade investeringsplatser med sin diversitet och attraktivitet. Allt kan finna rum överallt. Kommande urbana program kan friskt och modigt slussas över till konglomerationerna i Skånefältet i en sådan adaptabel mosaik. Detta öppnar för nya landskapsbetraktningar på Amager. En stadslandskapsarena av en ny typ kan utforskas och framkallas. Precis nu är Kløvermarken att betrakta som en möjlig signal i en sådan tänkning, den kommer att utmana Ørestadens tankar om sig själv – och sända signaler till alla utvecklingsprojekt  i stadsfältet.

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre