MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

Strandpark
Kartutsnittet Metroringen visar över 300 000 meter kustlinje av olik karaktär. Det är idag ingen sammanhängande plan för förvaltning av Øresunds kustlinje, och delar av den är idag hotad av jordbruk, erosion och privatisering. Det föreslås att det upprättas en helhetlig idé för förvaltning och utveckling av dagens kustlinje som en strandpark av sammanhängande rörelselinjer och viktiga bakomliggande landskap.
Stora delar av dagens “sjöskap” är människoskapat eller människopåverkat, och det är därför möjligt att göra bearbetningar som förstärker eller “reparerar” önskade utvecklingstendendser. Det föreslås en plan för en differensierad kustlinje där naturbiotoper och rekreationsbiotoper verkar vid sidan av varandra, utan att kvaliteter förringas. Exempel både från Danmark och från andra länder visar att detta är möjligt.
Det föreslås vidare att det upparbetas flera strandparker för bad och och rekreation i närheten av stora befolkningskoncentrationer för att reducera transporttid och avstånd. Genom metro-ringens hållplatser kan de olika strandkvaliteterna uppsökas och upplevas som bitar i den mosaik som omfattar hela regionen.

 

The first attempt in the Netherlands to create Nature in water. It is also the first in a series of nature compensation project for the creation of IJburg.
The Project consists of a 1,6 kilometers ‘protectiondam’. Purpose of the dam is to create sheltered zone in-between the dam and the mainland. This way waterbirds can rest, moult and breed  in this new area.

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre