MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

När skönheten kom till byn

Intervju med Carola Wingren – landskapsarkitekt,C Wingren Landskap AB,Professor och landskapsarkitekt LAR/MSA

Värd (V)
I städernas veckning mot och i landskapet möter vi områden som kan sägas ha blivit fråntagna
energi, i ett avväntande tillstånd som skugglandskap. Är det hit din uppmärksamhet nu är riktad?

Gäst (G)
Ja, det är här i Malmös gränsland, som nya processer har möjlighet att uppkomma. I detta till synes fula landskap kan ett ‘möjlighetsland’ träda fram. Och i samma ögonblick som möjligheter blir synliga, blir också landskapet skönt för ögat och för den kropp som använder det. I detta ingenmansland integreras gamla och nya mönster. När tidigare användningar av landskapet upplöses och nya utvecklas. I det fysiska och tidsliga mellanrum som uppstår mellan olika användningar, får begrepp som allmän platsmark, allmänning och allemansrätt nya betydelser.

V
Du har försökt att nytolka staden och landskapet, sett och förstått med andra ögon än de svenska, och du säger att Malmö är den platsen där sådana erfarenheter kan göras. Vad är det (du?) andra ser, som vi inte ser?

G
30% av Malmös befolkning är från främmande land och lever i någon form av diaspora. Andra grupper kommer från norra Sverige eller andra sidan Sundet. De bor ofta just i det gränsland där 30% är åker och resten ostrukturerad stad. Här finns inte någon på förhand rätt plats för en bestämd funktion. Det oplanerade ‘fula’ landskapet kan därför ockuperas – användas – gestaltas av dem som lever i det. Handelsträdgården Gyllins trädgårdar omvandlas av en fri växtlighet till ‘natur’. Andra områden tas i anspråk för privata odlingslotter av människor från Fjärran Östern och blir ‘kultur’. Dessa territorier utmanar traditionella gränser för vad som är stad och land, natur och kultur – eller skåning och invandrad ... och därmed också för vad som är fult och vackert. På samma sätt som Ribersborgsstranden med modernismens kraft blev till en sandig hälsoanläggning för bad och spännande möten i tidigt 1900-tal, kan gränslandet i östra Malmö med hjälp av de människor som lever där bli föremål för en lika stark förändring hundra år senare.

V
Landskapet är inte bara en bakgrund, något som passivt kan ta emot ändring och utbyggning. En helt nödvändig ny tänkning runt totallandskapet är på väg, landskap kan på så sätt ses som en producent av en ny typ urbanitet - eller vad?

G
Ja, här samsas ännu idag urban utbyggnad och infrastruktur med landets bästa åkermark. Men i mellanrummet mellan de spektakulära Kroksbäckskullarna, byggda av överskottsmassor från miljonprogramsområdena, dagbrottet i Limhamn som numera har blivit Natura 2000-område och Malmöbornas mest populära utflyktsmål och de nya projekten vid Hyllie, finns oupptäckta hålrum. Här skapas nya processer och annorlunda topografier, som åter kommer att annekteras och förändras på nytt. Ett nytt ekologiskt, socialt och kommunikativt sammanhang utvecklas där en ny estetik och etik gör sig gällande.

V
Och vad är en sådan ny topografi i ett landdskap som både ska förstärkas som ett nätverk av biotoper, som ska bli förstått som ett producerande landskap av en ny typ och som ska framodla nya urbana kvaliteter?

G
Det vet vi förstås inte. Det är just det det handlar om. Att ge förutsättningar och spelregler för att dessa processer ska kunna ta fart. Jag skulle vilja beskriva det som en väv av ... ja varför inte ‘biotoper’, som kan betraktas och förändras i flera skikt och på flera nivåer, och där den enskilda människan är en betydligt viktigare aktör än vad som varit fallet fram till idag i exempelvis Malmö.

 

‘…land that has lost its attributes before the approach of the city, that is sterilized as the
occupation proceeds, but also given a trancendental role in its new context.
We ask ourselves wether architecture could be constructed in the same way’
(Ábalos/Herreros)

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre