MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

Genom detta samman-satta nätverk lanseras en betraktining kring stationerna som plats och potential, som ‘blurs the boundary between the object and the field’ (Allen)

CY/CY (cykel on / cykel off)
I ett nytt elastiskt system av sam-arbetande infrastruktur och koppling mellan olika hastigheter, förutsätts en effektiv och smidig övergång mellan metro och cykel. Det kan tänkas utvecklat hypereffektiva tågvagnar som är speciellt anpassade snabb av- och påstigning med cykel. Vissa
stationer måste byggas om för att få en smidig cykelhantering och en enkel och oansträngd in- och uttransport från stationerna utan konfliktpunkter mellan gående och cyklande.

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre