MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION

Florian Sauter, interviewing Stan Allen, Architectural Papers:
‘Do you see in landscape urbanism movement a possibility to regain a sort of power to structure our environments , as opposed to simply erecting beautiful and iconic objects that are functioning along corporate market conditions?’

Stan Allen:
‘Absolutely. I think that it inserts architecture into questions of infrastructure and the construction of the site itself. It blurs the boundary between the object and the field. All these aspects I think are here to say that there is a very broad category of architecture that is not per se a building. That could be surfaces, roads, infrastructure, and construction in the site’

 

ÖVERBYGGD INFRASTRUKTUR
I ett modernt bilbaserat samhälle används enorma arealer till bilvägar och infrastruktur. Ett enkelt räknestycke applicerat på Malmö (innanför den yttre ringvägen) visar att mer än 20% av all areal går åt bara till det överordnade huvudvägnätet. I tillägg kommer underordnade vägsystem, gatunät och parkeringsytor. Det finns ett gryende intresse för att se på dessa arealer som en potential för andra program. Städer som Paris och Barcelona har kommit långt i sina försök på dubbelprogrammering av infrastruktur, både som stadsutvecklingsområden och urban växt, i tillägg till parker och platser. Ett av de mest intressanta projekt som pågår är överbyggningen av delar av Paris ringväg ‘Boulevard Périphérique’.

Samma möjlighet finns att i rurala områden där jordbruksland är under ständig press från en allt mer expansiv infrastruktur. Eller för att binda samman naturområden och biotoper, för att reparera avkapade och brutna naturnätverk.

Covering Boulevard Périphérique Paris

The space on top of the covering will be used for various purposes, among recreational facilities, green areas and roadways. It is an excellent example of multiple space use.

MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION MOSAÏC::REGION
This site is under construction by Dahl & Uhre arkitekter as and 70°N arkitektur as :: Magdalena Haggärde, Gisle Løkken, Knut Eirik Dahl and Kjerstin Uhre